Tuyển 4 Nam Tokutei Ginou Ngành Xây Dựng Làm Tại Kanagawa Tăng Ca Nhiều

Tuyển 4 Nam Ngành Xây Dựng Làm Tại Kanagawa Tăng Ca Nhiều

Tuyển 4 Nam Ngành Xây Dựng Làm Tại Kanagawa Tăng Ca Nhiều

Tuyển 4 Nam Ngành Xây Dựng Làm Tại Kanagawa Tăng Ca Nhiều

Tuyển 4 Nam Ngành Xây Dựng Làm Tại Kanagawa Tăng Ca Nhiều

 

Lưu ý: Phỏng vấn tại Việt Nam. Đơn hàng có chi phí. Có cọc đăng ký phỏng vấn 5 triệu vnđ.

Liên hệ đăng ký: https://m.me/tvx.89/

hoặc: https://www.facebook.com/kynangdacdinh.laodong24hcom

Hotline: 0966.999.136 (Mr Xuân)

XEM THÊM

Tuyển 4 Nam Ngành Mộc Làm Tại Tokyo Lương Cực Cao | Tokutei Ginou

Tuyển 4 Nam Tokutei Ginou Ngành Mộc Làm Tại Tokyo Lương Cực Cao

Lưu ý: Phỏng vấn tại Việt Nam. Đơn hàng có chi phí. Có cọc đăng …

Call Now

error: Content is protected !!