Tuyển 10 Nam Tokutei Ginou Chăn Nuôi – Vắt Sữa Bò Tại Ibaraki

Cần Tuyển 10 Nam Tokutei Ginou Chăn Nuôi – Vắt Sữa Bò Tại Ibaraki.

Tuyển tại Nhật, Viêt Nam và những bạn đi mới Tokutei Ginou.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – TOKUTEI GINOU NGÀNH CHĂN NUÔI:

XEM THÊM

Tuyển 4 Nam Ngành Xây Dựng Làm Tại Kanagawa Tăng Ca Nhiều

Tuyển 4 Nam Tokutei Ginou Ngành Xây Dựng Làm Tại Kanagawa Tăng Ca Nhiều

Tuyển 4 Nam Ngành Xây Dựng Làm Tại Kanagawa Tăng Ca Nhiều Tuyển 4 Nam …

Call Now

error: Content is protected !!