Tuyển 10 Nam Tokutei Ginou Chăn Nuôi – Vắt Sữa Bò Tại Ibaraki

Cần Tuyển 10 Nam Tokutei Ginou Chăn Nuôi – Vắt Sữa Bò Tại Ibaraki.

Tuyển tại Nhật, Viêt Nam và những bạn đi mới Tokutei Ginou.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – TOKUTEI GINOU NGÀNH CHĂN NUÔI:

XEM THÊM

Tuyển 20 Nam Nữ Chế Biến Thực Phẩm Làm Cơm Hộp Tại Gunma

Call Now

error: Content is protected !!